Skip to main content

วิธีทำให้ลูกค้าบอกต่อโดยไม่ง้อโฆษณา


NonDegree

เกี่ยวกับรายวิชา

 เทคนิค Word of Mouth Marketing ทำให้คนบอกต่อหรือแชร์ลง Social Media วิธีสร้างการบอกต่อ เชิงบวก หรือ Positive Word of Mouth ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการโดยมีแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือ พฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งผู้ประกอบการต้องทำอย่างไรให้มีการบอกต่อเชิงบวกออกไปได้มากที่สุด

 เพื่อให้ประหยัดค่าโฆษณาในภาวะที่ค่าโฆษณาบนโลกออนไลน์กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น หรือเรียกว่ามีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบการทุกรายมีความต้องการที่จะให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ดังนั้น การบอกต่อเชิงบวกจึงเป็นสิ่งมีค่าที่สุดสำหรับการตลาดบนโลกออนไลน์ในขณะนี้

อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร

เจ้าของซอฟแวร์การวัดในอุตสาหกรรม AMSA-Superkit

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

  ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562 หรือ SME Online ภายใต้แนวคิด Digital to Globalยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์สากล ผ่านเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อขายชั้นนำ.

Enroll