Skip to main content

ระเบิดยอดขายด้วย Line@


NonDegree

เกี่ยวกับรายวิชา

 ช่องทางการดึงลูกค้าเข้า Line@ วิธีการทำการตลาดผ่าน Line@ ให้สามารถเรียกยอดขายได้ทันทีที่ต้องการ

1.เพิ่มแอดมินให้เพียงพอ
2.เตรียมรับมือกับลูกค้าจำนวนมาก
3.ส่งข้อความแบบ Boardcast
4.ส่งเสริมการขายบ่อย ๆ
5.ส่ง Rich Message ให้ลูกค้า
6.สำรวจความต้องการของลูกค้า
7.ใน QR Code ให้เป็นประโยชน์
8.ปิดการขายด้วย Line@
9.Greeting Message
10.ทำให้เกิดการบอกต่อ

อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

ธนัชพัชญ์ ศักดิ์ศิริโสภาค

ผู้เชี่ยวชาญ การสอนการทำตลาดด้วย Line@

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

  ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562 หรือ SME Online ภายใต้แนวคิด Digital to Globalยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์สากล ผ่านเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อขายชั้นนำ.

Enroll