Skip to main content

การปิดดีลลูกค้าออนไลน์


NonDegree

เกี่ยวกับรายวิชา

  วิธีทำให้ลูกค้าตอบตกลงซื้อสินค้าในทันที วิธีทำให้ลูกค้าโอนโดยไม่เปลี่ยนใจ

 พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่มักจะเจอกับปัญหาไม่สามารถปิดการขายได้ เนื่องจากลูกค้าบางท่านติดต่อสอบถามเข้ามาแล้วก็เงียบหายไป ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้ขายขาดเทคนิคที่จะใช้ในการปิดการขายด้วย ดังนั้นเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสปิดการขายไป แนะนำให้ผู้ขายมีความกล้าที่จะทวงถามลูกค้าก่อน โดยอาจทวงถามไปว่าลูกค้าจะรับเป็นสีไหน ไซส์ไหนดี หรือสอบถามว่าสะดวกโอนเงินเมื่อไหร่ ให้ส่งสินค้าไปที่ไหน นอกจากนี้อาจใช้เทคนิคการกระตุ้นด้วยการแจ้งกับลูกค้าว่าสินค้ามีจำนวนจำกัด หรือกำลังอยู่ในช่วงจัดโปร จะขายในราคานี้ถึงวันที่….เท่านั้น ซึ่งเทคนิคเหล่านี้จะทำให้ลูกค้ารู้สึกอยากได้สินค้ามากขึ้นและตกลงซื้อสินค้าในที่สุดนั่นเอง การปิดการขาย ให้ได้โดยเร็ว เป็นสิ่งที่พนักงานขายควรทำความเข้าใจ และต้องทำให้ได้ ซึ่งนอกจากหลักการและเทคนิคที่กล่าวมาแล้ว อีกสิ่งสำคัญก็คือการเป็นคนพูดเก่ง และรู้จักพูดโน้มน้าวลูกค้า

อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร

เจ้าของซอฟแวร์การวัดในอุตสาหกรรม AMSA-Superkit

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

  ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562 หรือ SME Online ภายใต้แนวคิด Digital to Globalยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์สากล ผ่านเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อขายชั้นนำ.

Enroll