Skip to main content

การสร้างสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อการตลาดในยุค 4.0


NonDegree

เกี่ยวกับรายวิชา

  Infographic ย่อมาจากคำว่า Information Graphic ซึ่งหมายถึงการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความเข้าใจยากไม่น่าสนใจมาทำเป็นรูปภาพกราฟิก เพื่อสื่อความหมายที่ดูได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว

 ซึ่งในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้คนส่วนใหญ่เข้าถึงสินค้า บริการและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยเฉพาะการทำการตลาด การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ เป็นช่วยสำคัญในการที่ลูกค้าจะตัดสินใจเข้าไปซื้อสินค้า บริการต่าง ๆ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการสื่อสารด้วยภาพหรือกราฟิกที่น่าสนใจแทนข้อมูลที่เป็นสถิติ ความรู้ ตัวเลข ที่ถือว่าเป็นการทำข้อมูลให้ง่ายต่อการรับรู้นั้นเหมาะกับลูกค้าในยุค 4.0 ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว และจดจำภาพที่น่าสนใจได้มากกว่าการอ่าน ดังนั้นสื่ออินโฟกราฟิกจึงกำลังเป็นที่นิยมในยุค 4.0

อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

สุคนทิพย์ วงศ์พันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

  ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562 หรือ SME Online ภายใต้แนวคิด Digital to Globalยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์สากล ผ่านเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อขายชั้นนำ.

Enroll