Skip to main content

SEO & Content Maketing


NonDegree

เกี่ยวกับรายวิชา

  การทำ SEO (Search Engine Optimization) ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่นักธุรกิจและนักการตลาด ในการทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นหลักการ เทคนิคต่าง ๆ ในการปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อทำให้เว็บไซต์ติดอันดับต้น ๆ และส่วนของผลลัพธ์ของการค้นหา ของเว็บเสิร์ชเอนจิน ด้วยคำค้นด้วยคีย์เวิร์ด ที่มีความเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือว่าข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เช่น Google Yahoo เป็นต้น ซึ่งเป็นเสิร์ชเอนจินหลัก ๆ ที่คนทั่วโลกนิยมใช้ในการค้นหาข้อมูล การทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Commerce ต้องมีความอดทน เนื่องจากการทำ SEO ต้องใช้เวลาและความชำนาญ ทางด้านนี้ ประกอบกับต้องติดตามความเคลื่อนไหว ข้อกำหนด ข้อเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของเครื่องมือสำหรับเสิร์ชเอนจินอยู่ตลอดเวลา

 เพื่อจะได้ปรับหรือแก้ไขในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที ที่สำคัญในการทำ SEO นั้นระยะเวลาในการติดอันดับในเสิร์ชเอนจิน เราไม่สามารถควบคุมได้ บางครั้งอันดับอาจจะขึ้น ๆ ลง ๆ จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจถึงหลักการในการจัดอันดับของเสิร์ชเอนจินแต่ละชนิดบวกกับประสบการณ์ของการทำ SEO ด้วยหลักการตลาดออนไลน์ที่ต้องใช้เครื่องมือในการทำ SEO นั้น ส่งผลให้เกิดการค้นหาข้อมูลที่ง่ายต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ทั่วไป เนื่องจากยิ่งเว็บไซต์อันดับต้น ๆ จะส่งผลต่อการเข้าชมเว็บไซต์จากผู้ใช้งานมากขึ้น รวมไปถึงเว็บไซต์นั้น ๆ จะเป็นที่รู้จักมากขึ้น มียอดขาดเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ สิ่งที่เกี่ยวข้องที่สำคัญในการทำ SEO คือเรื่อง Content Marketing หรือเทคนิคด้านการตลาดในการสร้างและแจกจ่าย Content ที่มี “คุณค่า” กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาสร้างรายได้ให้เรา

อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อ.ณชญาภัส รอดประยูร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

  ในโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปีงบประมาณ 2562 หรือ SME Online ภายใต้แนวคิด Digital to Globalยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดออนไลน์สากล ผ่านเว็บไซต์สื่อกลางการติดต่อซื้อขายชั้นนำ.

Enroll