Skip to main content

รายการการจัดดอกไม้


NonDegree

เกี่ยวกับรายวิชา

  การจัดดอกไม้ ถือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์ เพราะจะต้องใช้ดอกไม้ที่แตกต่างกันในหลากหลายสี การไล่โทน การนำเอาดอกไม้หรือใบไม้ ตลอดจนวัสดุต่าง ๆ

 มาจัดให้อยู่ในองค์ประกอบทางศิลปะ ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กัน และทำให้เกิดมุมมองที่สวยงาม นับได้ว่าเป็นศิลปะและวิวัฒนาการที่สืบทอดกันมาช้านาน การจัดดอกไม้โดยส่วนใหญ่นิยมจัดเลียนแบบดอกไม้สดธรรมชาติ

อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

ผศ.วินัย ตาระเวช

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

Enroll