Skip to main content

การปลูกและดูแลรักษาบัว


NonDegree

เกี่ยวกับรายวิชา

  พิพิธภัณฑ์บัว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญกับมหาวิทยาลัยฯ และสังคมเป็นอย่างมาก พิพิธภัณฑ์บัวเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติหรือเรียนรู้กลางแจ้ง

 ให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของบัว ลักษณะของบัว ศัตรูพืช พันธุ์ของบัว วิธีการปลูกบัว และตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษา นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นที่จำหน่ายบัวไว้สำหรับผู้ที่สนใจบัว ราคากันเอง ราคาไม่แพง มีหลากหลายสายพันธุ์

อาจารย์ผู้สอนและรับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

ผศ.ภูรินทร์ อัครกุลธร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี)

Enroll